Yeni Bir İşe Başlarken Kontrol Listesi

2 Temmuz 2015 Perşembe

İşe Başlamadan Önce


• Analiz yapılarak iş fikrinin değerlendirilmesi
• Bir girişimci olarak zayıf ve kuvvetli yanların değerlendirilmesi
• Kişisel ve iş ile ilgili hedeflerin belirlenmesi
• Mevcut ve potansiyel finansal kaynakların gözden geçirilmesi
• Finansal risklerin tanımlanması
• Faaliyete geçiş maliyetinin saptanması
• Faaliyet yerine karar verilmesi
• Kapsamlı bir pazar araştırması yapılması
• Hedef müşterilerin tanımlanması
• Mevcut ve potansiyel rakiplerin tanımlanması
• Pazarlama planının geliştirilmesi
 

İşi Kurmaya Karar Verince


• Bir avukat ve mali müşavir seçilmesi
• Tüzel kişilik yapısının seçilmesi (Adi Şirket, Limited Şirket, Anonim Şirket vb.)
• İşin oluşturulması (şirket isminin tescil ettirilmesi, şirketleşme sürecinin tamamlanması)
• İş planı hazırlanması
• Çalışılacak bankanın seçilmesi ve gerekli hesapların açılması
• Eğer uygulama varsa, iş kurma ile ilgili borç alma ve teşvik başvurusunda bulunulması
• Eğer mümkünse kredi limiti oluşturulması amacıyla bankalarla görüşülmesi
• Olası risklerin en aza indirgenmesi açısından sigorta yaptırılmasının ihmal edilmemesi
Okunma Sayısı: 2178 Diğer GİRİSİMCİ KİMDİR?