GİRİŞİMCİ KİMDİR?

2 Temmuz 2015 Perşembe

GİRİŞİMCİ KİMDİR?

Okunma Sayısı: 74723 Diğer GENEL


 • Girişimci Kimdir?

  Girişimci Kimdir?

  Literatürde, bir girişimcinin sahip olması gerektiği düşünülen değişik özelliklerin vurgulanmasıyla oluşturulan birçok tanıma rastlamak mümkündür. Bu çerçevede girişimcinin sahip olduğu vasıfların, işlevlerin, davranış ve faaliyetlerinin incelenmesi ile değişik tanımlamalar yapılmaktadır.
   

  Davranış ve faaliyetlere odaklanan bir tanımda girişimcilerin;

  • Mevcut veya kendi oluşturduğu fırsatları kullanabilmek için ihtiyaç duyulan kaynakları temin ederek eldeki kaynaklarla birleştiren ve bunları üretime dönüştürmek için organize eden,
  • Bir iş kurmanın bütün aşamalarında kendiliğinden inisiyatif alan ve liderlik özellikleri gösteren,
  • Bu aşamalardaki riskleri hesaplayıp bunlarla ilgili tedbirleri alarak bunlara rağmen yoluna devam eden,
  • Sürekli yenilik arayan ve bu arayışta müşterilerin beklentilerine duyarlı olmanın ötesinde kendisi beklenti oluşturan niteliklerinin öne çıkabileceğini söyleyebiliriz.

  Küresel Girişimcilik Endeksi tanımına göre; girişimci, yeni bir işe ve yaratıcılığa atılandır. Girişimci kendine iş kazandırma, yeni bir iş organizasyonu veya zaten var olan işi bireysel olarak ya da takım halinde genişletmeye, yeniden kurmaya çalışan kişidir.
   

  İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD), ise girişimciyi aşağıdaki şekilde tanımlamaktadır:

  “Girişimci, yeni ürün, süreç veya pazarları tespit edip bunları kullanmak vasıtasıyla yeni bir ekonomik faaliyet başlatarak veya var olan bir ekonomik faaliyeti büyüterek değer yaratan kişidir (iş sahibidir). Bu tanıma göre girişimci sadece eylemleriyle değil, eylemlerinin sonuçlarına göre değerlendirilmektedir. Girişimci zaman, fikir ve diğer kaynaklarını kullanarak yatırım yapar ve risk ve belirsizlik içeren bir faaliyet başlatır. Bu faaliyetin gerçekleştirilmesiyle “yeni”, yani öncekilerin yok olmasına yol açacak sonuçlar ortaya çıkmalı ve ekonomik ve/veya sosyal bir değer oluşmalıdır.”

  Kaynak: Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı 2015-2018 http://bit.ly/1UGaVrn

 • Girişimci Kategorileri Nelerdir?

  Potansiyel girişimci

  Kendi işini kurma niyeti ihtimali olan kişiler Kuruluş aşamasındaki girişimci: Yeni bir iş kurma eylemini başlatan kişiler
   

  Yeni Girişimci

  24 aydan az bir süredir bir işletmenin sahip-yöneticisi olan kişiler Kadın girişimci: Tek başına veya en az %30 payla bir işletmenin sahibi olan kadınlar ve potansiyel kadın girişimciler
   

  Genç girişimci

  Tek başına veya en az %30 payla bir işletmenin sahibi olan 18-29 yaş arası kişiler veya 18-29 yaş arası potansiyel girişimciler
   

  Engelli girişimci

  Potansiyel, yeni, kadın ve genç girişimciler içinde doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranının yüzde kırk ve üzerinde olduğunu, 6/2/1998 tarihli ve 98/10746 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince, sağlık kuruluşlarınca verilecek sağlık kurulu raporu ile belgeleyen kişiler
   

  Sosyal girişim

  Sosyal sorunların çözümünde sistematik değişimi hedefleyerek girişimcilik esaslı veya serbest piyasa temelli yöntemler benimseyen kuruluşlar İnovasyon (yenilik): Yeni veya önemli ölçüde değiştirilmiş ürün (mal ya da hizmet), veya sürecin; yeni bir pazarlama yönteminin; ya da iş uygulamalarında, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni bir organizasyonel yöntemin uygulanması
   

  Girişim sermayesi

  Girişim şirketlerine ortak olma veya borçlanma araçlarına yatırım
   

  Bireysel Katılım Yatırımcısı

  Kişisel varlıklarını ve/veya tecrübe ve birikimlerini başlangıç veya büyüme aşamasındaki şirketlere aktaran gerçek kişiler, kişisel maddi varlıklarını ve tecrübelerini başlangıç aşamasındaki şirketlere aktaran gerçek kişiler.

  Kaynak: Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı 2015-2018 http://bit.ly/1UGaVrn

 • KAGİDER’in Girişimci Tanımı

  KAGİDER, risk alıp kendi işini kuran ve istihdam yaratarak sürdürülebilir işler kurup bilfiil çalışan kadınları “kadın girişimci” olarak tanımlamaktadır.

  KAGİDER tüzüğüne göre, KAGİDER üyesi olabilmek için aşağıdaki şartlar yerine getirilmelidir:

  “Sahibi veya ortağı oldukları ticari işletmelerde veya ilgili meslek örgütüne kayıtlı olmak suretiyle serbest meslek erbabı olarak, bilfiil çalışmaları ve en az iki yıl süre ile bu şekilde faaliyet göstermiş olmaları şartıyla, iş yerlerinde en az 3 çalışan istihdam ettiğini resmi kayıt ile tevsik eden gerçek kişiler Yönetim Kurulu kararı ile asil üye olabilirler.”

  Detaylı bilgi için tıklayınız: http://bit.ly/1UkkCA7

 • Kadın Girişimciden Kadın Girişimciye Tavsiyeler

  • Müşterilerinizi tanıyın. Ürünlerinizi kimler satın alıyor? Ürününüze zaman zaman mı talepte bulunuyorlar? Böyleyse talebin düştüğü dönemlerde ne yapacaksınız?
  • Teknolojiyi kullanmayı mutlaka öğrenin. Günümüzdeki yoğun rekabet ortamında başarıyı yakalamak için mobil ve dijital pazarlamaya hakim olmak çok önemlidir.
  • Nakit akışınızı planlayın. Vadeli satış yapıyorsanız, nakit krizi yaşamamak için tahsilat ile ödeme tarihlerinizi dikkatli bir şekilde planlayın.
  • Yüksek meblağlarda kira bedelini göze alarak ise başlamayın. En iyisi, kira giderinizin cironuzun yüzde 25’ini aşmamasına dikkat etmektir.
  • Yeni bir girişiminizi geliştirerek pazara sunmak istiyorsanız patent koruması hakkında bilgi edinin, markanızı koruma altına alın.
  • Kalkınma ajanslarından hibe desteği almak istiyorsanız, işletmenizin faaliyet gösterdiği ilde çalışmalarını sürdüren kalkınma ajansının hibe teklif çağrılarını takip etmek sizin için fırsat olacaktır.
  • TÜBİTAK’ın KOBİ’ler için Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’nda, başvuruda bulunan kuruluşların sektör ve ölçeğine bakılmaksızın, temel destek oranı %50’dir. Program başvuru koşulları ve desteklenecek giderler hakkında bilgi için TÜBİTAK ile irtibata geçebilirsiniz.
  • Kendi iş alanınızda ve tüm sektördeki sosyal ağlarınızı güçlendirin. Bunlar farklı düşünceleri, uygulamaları ve dost elleri sizinle bağlar.
  • Çevrenizdeki işyerlerini inceleyip, bunlardaki verimsizlikleri belirleyin ve kendi işinizde bunları ortadan kaldıracak önlemleri zihninizde planlayın.
  • Neil Lewis’in “Girişimciler için 100 Kural” kitabi ile her şeyini kaybettikten sonra yeniden ayağa kalkarak başarıyı elde etmiş bir girişimcinin öyküsüne tanık olabilirsiniz.
  • Finansal zekâ; muhasebecilik, yatırımcılık, pazarlamacılık ve hukukun sinerjisidir.
  • Zamanınızı iyi yönetin.
  • Mutlaka haftalık program yapınız ve her gün kontrol ediniz.
  • Her ay aylık ve her yıl yıllık program yapınız.
  • Her yıl, yıllık hedefinizi mutlaka seçiniz.
  • Bütünlüğe inanmalı ve inandığınız konuları hayata geçirmelisiniz.

  • Gerçekçi ve esnek olmak, sizi olumsuz koşullarda ayakta tutacaktır.
  • Bakış açısını değiştirmek, çözümsüz görünen problemleri bile çözer.
  • En başarılı insanlar, kendilerini en iyi ifade edecekleri işleri seçen ve bu yönde hareket edenlerdir.
  • Girişiminiz hakkında deneyimli yatırımcılarla görüşün, böylece riskinizi yönetirsiniz.
  • İyi bir fikri, yeteneğinizi kullanarak ama yükümlülük yaratmadan işe dönüştürün.
  • Kamu kurum ve kuruluşları hariç, 10’dan az çalışanı bulunup “Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşler”de olanlar devlet desteğinden faydalanabilmektedir.
  • Bakanlar Kurulu kararı ile 10’dan az çalışanı bulunan işyerlerinden az tehlikeli sınıfta yer alanların da faydalanmasına karar verilebilir.
  • Yasal düzenlemelere göre hamilelik veya doğum nedeniyle işten ayrılmalar istifa olarak değerlendirilmekte, tazminattan vazgeçilmiş varsayılmaktadır.
  • İşyerinin devri veya el değiştirmesi halinde işlemiş kıdem tazminatlarından her iki işveren de sorumludur…
  • İşinizi sizden ayrı ve sizin bir ürününüz olarak düşünün. O zaman onu yeniden icat edebileceksiniz.
  • Ne kadar iyi planlama yaparsanız yapın içinde tutkunuz yoksa iyi bir plan olmaktan öteye gitmez.
  • Sadece gelecekle ilgilenin çünkü yaşamın geri kalanını orada tüketeceksiniz.
  • Değişim sadece içeriden açılabilen bir kapıdır.
  • Duygularınızı düşünmek için kullanmayı öğrenin, duygularınızla düşünmeyi değil.
  • Siz; işiniz, kariyeriniz hatta hayatınız değilsiniz. Hayatınız ve içindeki her şey sizin yaptıklarınızın bir sonucudur.
  • Başarı, işin içinde değil üstünde çalışmayı gerektirir.
  • İşletmelerin büyümesi için maddiyat mücadelesinden daha büyük bir amaç gereklidir.
  • Eğer her gün reddedilmiyorsanız, hedefleriniz yeterince tutkulu değil demektir.
  • Başarısızlığınız sonucunda aslanlar tarafından yenilmediğiniz bir dünyada yaşıyoruz. Yapmanız gereken gidip başka bir iş bulmak.
  • Başlamak istiyorsanız konuşmayı bırakıp ve işe koyulmalısınız.
  • Ölçemediğinizi yönetemezsiniz.
  • Devletinize güvenin. Devlet desteklerinden faydalanın. Mümkünse devleti müşteri olarak kazanın.
  • Ölçülebilir hedefler koymalısınız.
  • Yaşam bizim, hikâyemizi yazarken kalem de bizim elimizde. Bu nedenle değerlerimiz olmalı. Hedef, tutku… Yaşamda nerede, kimlerle olmak istiyorsunuz?
  • Her anlamda itibar yönetimi, yenilikçilik, esneklik, öğrenme isteği, dayanma gücü, etkili, güçlü iletişim, alçak gönüllülük, merhamet, vicdan… El verme, yüreklere dokunma, samimiyet… Takım olmaya önem verme, büyürken büyütme…
  • Hiçbir şey para sayesinde gerçekleşmemiştir. Gerçekte, insanlığın en büyük ve en vizyoner projelerinin başarılmasında düş, her zaman paradan önce gelmiştir.
  • Zor durumlarla karşılaştığında, ellerini ovuşturup keyif al, zira tam da bu nedenle buradasın.

 • Başlarken

  Öncelikle girişimciliğin bir yaşam biçimi olduğunu ve karakter yapınızın buna uygun olup olmadığını değerlendirmeniz, bu farkındalığın oluşması için ilk adım olacaktır. Girişimcilik için risk almak kaçınılmazdır. Aynı zamanda bu riskleri minimize etmenin yollarını da bilmek önemlidir. Bunun için daha başlangıç aşamasında yapılması gerekenler var.

  Rakamlarla da aranızın iyi olması gerekir.

  Bir girişimci olarak, işinizi kurarken ve başlangıç döneminde yönelecek birçok farklı alan mevcut.

  Örneğin;

  • İş fikrinin olgunlaştırılması
  • Ürünün üretiminin planlanması
  • Satışların planlanması
  • Yasal yükümlülüklerin öğrenilmesi
  • İnsan kaynağının planlanması
  • Süreçlerin belirlenmesi
  • Muhasebe ve finansman akışının oturtulması

  Bu aşamaları geçer geçmez ilk hedefiniz, satış gerçekleştirebilmek ve pazarda tutunabilmek olacaktır.

  İşin içine girer girmez neredeyse her konu ile ilk önce kendinizin ilgilenmesi gerekecektir. Bunun öncesinde, bir piyasa araştırması yapmanız ve bir iş planı hazırlamanız faydalı olacaktır çünkü konsantrasyonunuzun farklılaşması veya hedefinizden uzaklaşmaya başlamanız durumunda sizi tekrar hedefinize doğru çekmeye yarayacaktır.

  Finansal anlamda ise, bu aşamada oluşturulan kaynaklar, kendinize ait fonlar olabileceği gibi, çevrenizdekilerden alınan borçlar da olabilir. Şirketiniz büyüdükçe, kaynaklarınızın yelpazesi de genişleyecek ve finansal kurumlar devreye girecektir.

 • Yeni Bir İşe Başlarken Kontrol Listesi

  İşe Başlamadan Önce


  • Analiz yapılarak iş fikrinin değerlendirilmesi
  • Bir girişimci olarak zayıf ve kuvvetli yanların değerlendirilmesi
  • Kişisel ve iş ile ilgili hedeflerin belirlenmesi
  • Mevcut ve potansiyel finansal kaynakların gözden geçirilmesi
  • Finansal risklerin tanımlanması
  • Faaliyete geçiş maliyetinin saptanması
  • Faaliyet yerine karar verilmesi
  • Kapsamlı bir pazar araştırması yapılması
  • Hedef müşterilerin tanımlanması
  • Mevcut ve potansiyel rakiplerin tanımlanması
  • Pazarlama planının geliştirilmesi
   

  İşi Kurmaya Karar Verince


  • Bir avukat ve mali müşavir seçilmesi
  • Tüzel kişilik yapısının seçilmesi (Adi Şirket, Limited Şirket, Anonim Şirket vb.)
  • İşin oluşturulması (şirket isminin tescil ettirilmesi, şirketleşme sürecinin tamamlanması)
  • İş planı hazırlanması
  • Çalışılacak bankanın seçilmesi ve gerekli hesapların açılması
  • Eğer uygulama varsa, iş kurma ile ilgili borç alma ve teşvik başvurusunda bulunulması
  • Eğer mümkünse kredi limiti oluşturulması amacıyla bankalarla görüşülmesi
  • Olası risklerin en aza indirgenmesi açısından sigorta yaptırılmasının ihmal edilmemesi

 • Stratejik Planlama

  Belirlemiş oldukları küçük hedeflerine ulaşan işletmeler, nihai olarak istedikleri sonuçlara ulaşırlar. Hedeflerini belirleyen yöneticilerin dikkat etmesi gereken önemli bir detay da stratejik planlamadır. Stratejik planlama, zamana yayılmış yapılacakların belirlenmesi ve bunların yazılı olarak ortaya konmasıdır. Kelime anlamı olarak, izlenecek yol demek olan STRATEJİ, hedeflere nasıl, hangi yol izlenerek ulaşılacağını ortaya koyar.

  Bunun için aşağıdaki aşamaları tamamlamak size yol gösterecektir: