KAGİDER’in Girişimci Tanımı

26 Temmuz 2016 Salı

KAGİDER, risk alıp kendi işini kuran ve istihdam yaratarak sürdürülebilir işler kurup bilfiil çalışan kadınları “kadın girişimci” olarak tanımlamaktadır.

KAGİDER tüzüğüne göre, KAGİDER üyesi olabilmek için aşağıdaki şartlar yerine getirilmelidir:

“Sahibi veya ortağı oldukları ticari işletmelerde veya ilgili meslek örgütüne kayıtlı olmak suretiyle serbest meslek erbabı olarak, bilfiil çalışmaları ve en az iki yıl süre ile bu şekilde faaliyet göstermiş olmaları şartıyla, iş yerlerinde en az 3 çalışan istihdam ettiğini resmi kayıt ile tevsik eden gerçek kişiler Yönetim Kurulu kararı ile asil üye olabilirler.”

Detaylı bilgi için tıklayınız: http://bit.ly/1UkkCA7
Okunma Sayısı: 1451 Diğer GİRİSİMCİ KİMDİR?