GİRİŞİMCİ KİMDİR?

2 Temmuz 2015 Perşembe

Girişimci Kimdir?

Literatürde, bir girişimcinin sahip olması gerektiği düşünülen değişik özelliklerin vurgulanmasıyla oluşturulan birçok tanıma rastlamak mümkündür. Bu çerçevede girişimcinin sahip olduğu vasıfların, işlevlerin, davranış ve faaliyetlerinin incelenmesi ile değişik tanımlamalar yapılmaktadır.

Davranış ve faaliyetlere odaklanan bir tanımda girişimcilerin;

• Mevcut veya kendi oluşturduğu fırsatları kullanabilmek için ihtiyaç duyulan kaynakları temin ederek eldeki kaynaklarla birleştiren ve bunları üretime dönüştürmek için organize eden,
• Bir iş kurmanın bütün aşamalarında kendiliğinden inisiyatif alan ve liderlik özellikleri gösteren,
• Bu aşamalardaki riskleri hesaplayıp bunlarla ilgili tedbirleri alarak bunlara rağmen yoluna devam eden,
• Sürekli yenilik arayan ve bu arayışta müşterilerin beklentilerine duyarlı olmanın ötesinde kendisi beklenti oluşturan niteliklerinin öne çıkabileceğini söyleyebiliriz.

Küresel Girişimcilik Endeksi tanımına göre; girişimci, yeni bir işe ve yaratıcılığa atılandır. Girişimci kendine iş kazandırma, yeni bir iş organizasyonu veya zaten var olan işi bireysel olarak ya da takım halinde genişletmeye, yeniden kurmaya çalışan kişidir.

İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD), ise girişimciyi aşağıdaki şekilde tanımlamaktadır:

“Girişimci, yeni ürün, süreç veya pazarları tespit edip bunları kullanmak vasıtasıyla yeni bir ekonomik faaliyet başlatarak veya var olan bir ekonomik faaliyeti büyüterek değer yaratan kişidir (iş sahibidir). Bu tanıma göre girişimci sadece eylemleriyle değil, eylemlerinin sonuçlarına göre değerlendirilmektedir. Girişimci zaman, fikir ve diğer kaynaklarını kullanarak yatırım yapar ve risk ve belirsizlik içeren bir faaliyet başlatır. Bu faaliyetin gerçekleştirilmesiyle “yeni”, yani öncekilerin yok olmasına yol açacak sonuçlar ortaya çıkmalı ve ekonomik ve/veya sosyal bir değer oluşmalıdır.”

Kaynak: Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı 2015-2018 http://bit.ly/1UGaVrn
Okunma Sayısı: 99716 Diğer GENEL


Aradığınız kriterlere uygun içerik bulunamadı!