Girişimci Kategorileri Nelerdir?

26 Temmuz 2016 Salı

Potansiyel girişimci

Kendi işini kurma niyeti ihtimali olan kişiler Kuruluş aşamasındaki girişimci: Yeni bir iş kurma eylemini başlatan kişiler
 

Yeni Girişimci

24 aydan az bir süredir bir işletmenin sahip-yöneticisi olan kişiler Kadın girişimci: Tek başına veya en az %30 payla bir işletmenin sahibi olan kadınlar ve potansiyel kadın girişimciler
 

Genç girişimci

Tek başına veya en az %30 payla bir işletmenin sahibi olan 18-29 yaş arası kişiler veya 18-29 yaş arası potansiyel girişimciler
 

Engelli girişimci

Potansiyel, yeni, kadın ve genç girişimciler içinde doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranının yüzde kırk ve üzerinde olduğunu, 6/2/1998 tarihli ve 98/10746 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince, sağlık kuruluşlarınca verilecek sağlık kurulu raporu ile belgeleyen kişiler
 

Sosyal girişim

Sosyal sorunların çözümünde sistematik değişimi hedefleyerek girişimcilik esaslı veya serbest piyasa temelli yöntemler benimseyen kuruluşlar İnovasyon (yenilik): Yeni veya önemli ölçüde değiştirilmiş ürün (mal ya da hizmet), veya sürecin; yeni bir pazarlama yönteminin; ya da iş uygulamalarında, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni bir organizasyonel yöntemin uygulanması
 

Girişim sermayesi

Girişim şirketlerine ortak olma veya borçlanma araçlarına yatırım
 

Bireysel Katılım Yatırımcısı

Kişisel varlıklarını ve/veya tecrübe ve birikimlerini başlangıç veya büyüme aşamasındaki şirketlere aktaran gerçek kişiler, kişisel maddi varlıklarını ve tecrübelerini başlangıç aşamasındaki şirketlere aktaran gerçek kişiler.

Kaynak: Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı 2015-2018 http://bit.ly/1UGaVrn
Okunma Sayısı: 2162 Diğer GİRİSİMCİ KİMDİR?