EĞİTİMLERİMİZ

2 Temmuz 2015 Perşembe

EĞİTİMLERİMİZ


KAGİDER PUSULA'DAKİ EĞİTİM İÇERİKLERİ
 1. 1.Marka Olmak Lider Kalmak
  1. 1.1. Marka Sizsiniz, Siz Markasınız
  2. 1.2. Değişen Dünyada Marka Yönetimi
  3. 1.3. Hedefli ve Planlı Olmak
  4. 1.4. Değişim Liderlerinin Özellikleri
  5. 1.5. Yetki Devri
  6. 1.6. Geri Bildirim Vermek
 2. 2.Yönetim ve Organizasyon
  1. 2.1. Stratejik Planlama Nedir?
  2. 2.2. Stratejik Planlama Neden Önemlidir?
  3. 2.3. Stratejik Planlamanın Girişimciye Faydaları Nelerdir?
  4. 2.4. Şirket Büyütürken İstikrar
  5. 2.5. Doğru Takım Nasıl Kurulur?
  6. 2.6. İşveren Markası Nasıl Güçlendirilir?
  7. 2.7. Doğru Takım ve Sürdürülebilir Başarı-1
  8. 2.8. Çalışanını Mutlu Etme
  9. 2.9. Hikaye Anlatıcı Olmak
  10. 2.10. İş Sağlığı ve Güvenliği
 3. 3.İletişim
  1. 3.1. İletişim ve Markalaşma Süreci
  2. 3.2. Motivasyon ve Davranış Değişikliği
  3. 3.3. İz Bırakan Konuşma Nasıl Yapılır?
  4. 3.4. Kritik Konuşma Nedir? Nasıl Yapılır?
  5. 3.5. Müzakere Nedir? Nasıl Yapılır?
  6. 3.6. Müzakere Sürecinde Yapılan Yanlışlar
  7. 3.7. Müzakere Teknikleri Nasıl Geliştirilir?
 1. 4.İş Planı
  1. 4.1. İş Planı Nedir? Neden Yapılır?
  2. 4.2. İş Modeli Kanvası Nasıl Çalışır?
  3. 4.3. Fizibilite
  4. 4.4. Fizibilite ve Pazar Araştırmalarının Önemi
  5. 4.5. İş Modeli Kanvası Yol Boyunca Nasıl Kullanılır?
  6. 4.6. Rakipleri Tanımak, Tanımlamak
 1. 5.Pazarlama ve Satış
  1. 5.1. Yeni Nesil Pazarlama
  2. 5.2. E- Ticaretin Önemi
  3. 5.3. Dijital Pazarlama
  4. 5.4. Satış İçin İletişimin Önemi
  5. 5.5. Müşteri Stratejilerinde Eder- Değer İlişkisi Nedir?
  6. 5.6. Müşteri Stratejilerinde Kritik Noktalar
  7. 5.7. Satışta Duygusal Zeka
 1. 6. Ürün Yönetimi
  1. 6.1. Süreç Yönetimi Nedir?
  2. 6.2. Üretim Planlama Süreçleri Nelerdir?
  3. 6.3. Üretimde Müşteri Odaklılık Nedir?
  4. 6.4. Üretime Yeni Başlayanların Yaptığı Hatalar
  5. 6.5. Şirketlerin Büyümesinin Önündeki Engeller
  6. 6.6. Hücre Üretim Sistemi
  7. 6.7. Yeni Şirketlerin Büyüme Aşamasında Yaptıkları Hatalar
  8. 6.8. Kalite Süreç Yönetimi
  9. 6.9. ISO 3001’in 2015 Yılı Revizyonunda Neler Değişti?
  10. 6.10. İşletmelerde Kaliteyi Sağlamak için Nasıl Bir Yol İzlenmeli?
  11. 6.11. Stok Yönetimi Nasıl Yapılır?
  12. 6.12. İşletmelerde Stok Yönetimi Nasıl Olmalı?
 1. 7. Hukuk
  1. 7.1. Fikri Mülkiyet Hakları Nelerdir?
  2. 7.2. Fikri Mülkiyet Hakları Nasıl Ticaretleştirilir?
  3. 7.3. Sözleşme Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler-1
  4. 7.4. Sözleşme Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler-2
  5. 7.5. Sözleşme Hukukunda Dikkat Edilmesi Gerekenler
  6. 7.6. Culpa In Contrahendo İlkesi Nedir?
  7. 7.7. Güvensizliğin Kurumsallaştırılması Nedir?
  8. 7.8. Sözleşme Feshi
  9. 7.9. Kişisel Verileri Koruma Kanunu
  10. 7.10.KVKK'nın Önemi
  11. 7.11.KVKK İçin Yapılması Gerekenler
  12. 7.12.Kişisel Veri Nedir?
 1. 8. Muhasebe ve Finansman
  1. 8.1. Finansal Planlamaya Bütünsel Bakış
  2. 8.2. Finansal Okuryazarlık
  3. 8.3. Finansal Tablolar Nelerdir?
  4. 8.4. Finansal Tabloları Düzenli İncelemenin Önemi
  5. 8.5. Bilançolar Hakkında Bilinmesi Gerekenler
  6. 8.6. Gelir Vergisi ve Kurumsal Vergisinde İndirilecek Kazançlar
  7. 8.7. Geçici Vergi Nedir?
  8. 8.8. Girişimciler İçin Bireysel Finansal Planlamanın Önemi
  9. 8.9. Finansman Çeşitleri
  10. 8.10. Banka Kredilerine Alternatif Borçlanma Çeşitleri
  11. 8.11. Kazandıklarımız Varlığa, Varlık Yatırıma Nasıl Dönüşür?
  12. 8.12. Etkin Varlık Yönetimi Nasıl Yapılır?
 1. 9. Şirket Birleşmeleri ve Yatırım Alma
  1. 9.1. Şirket Birleşmeleri Nasıl Olur?
  2. 9.2. Şirket Birleşmeleri için Değerlendirme Nasıl Yapılır?
  3. 9.3. Hangi Tür Şirketler İlgi Oluşturuyor?
  4. 9.4. Şirket Birleşme Sözleşmesi Sonrası
  5. 9.5. Şirketlerinizi Global Pazara Nasıl Taşırsınız?
  6. 9.6. Bir Şirket Büyüme Deneyimi: Dress Best Uniforms
 1. 10. Teşvik ve Sermayeye Erişim
  1. 10.1. İşletmeler Neden Teşviğe İhtiyaç Duyar?
  2. 10.2. KOSGEB Teşviklerinden Nasıl Yararlanılır?
  3. 10.3. KOSGEB’den Alınabilecek Danışmanlıklar Nelerdir?
  4. 10.4. Kamu Finansman Desteği
  5. 10.5. Kamu Teşviklerinden Faydalanma
  6. 10.6. TÜBİTAK ve KOSGEB Destekleri
  7. 10.7. KOSGEB Destekleri
  8. 10.8. İhracat İçin Kullanılabilecek Teşvikler Nelerdir?
 1. 11. Dijitalleşme
  1. 11.1. Dijitale Başlamadıysanız, Dönüşüm İçin Geç Kalmayın
  2. 11.2. Sosyal Medya
  3. 11.3. Dijital Pazarlama
  4. 11.4. Pazarlamanın 5 Adımının Dijital Pazarlamaya Uyarlanması
  5. 11.5. Blockchain
  6. 11.6. Blockchain Kullanım Alanları
  7. 11.7. Blockchain ve Girişimcilik
 1. 12. Tecrübeli Girişimciler Bildiklerini Paylaşıyor
  1. 12.1. Sohbet- Finans (Bahar Şen & Gamze Gedikoğlu)
  2. 12.2. Sohbet- Kurumsal Kimlik (Bahar Şen & Gamze Gedikoğlu)
 1. 13. Kriz Dönemlerinde Dayanıklılık ve Sürdürülebilirlik
  1. 13.1. Kriz Ortamında Strateji Belirleme
  2. 13.2. Kriz Döneminde Eleştirel Düşünce
  3. 13.3. Yılmazlık
  4. 13.4. Krizde İnsan Kaynağı Yönetimi
  5. 13.5. Kriz Döneminde İşimizi Sürdürebilmek
  6. 13.6. Kriz Döneminde Müşteri İletişimi
  7. 13.7. Kriz Ortamında Finansal Kaynaklara Erişim
  8. 13.8. Banka Kredisi Başvurularında Nelere Dikkat Etmeliyiz
  9. 13.9. Banka Kredileri Dışında Finansal Kaynaklara Erişim
  10. 13.10. Finansal Kiralama_İhracat Kredileri ve Factoring
  11. 13.11. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası_EBRD
  12. 13.12. Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı
  13. 13.13. Finansal Açıdan Kriz Yönetimi
  14. 13.14. Kriz Döneminde İşletmelerde Mali Yönetim
  15. 13.15. Kriz Sonrası Uygulanabilecek Finansal Politikalar
  16. 13.16. Kriz Sürecinde İşletme ve Finansal Yönetim_Pratik Bilgiler
  17. 13.17. Kriz Döneminde Borçlar Kanunu Kapsamında Nelere Dikkat Edilmeli
  18. 13.18. Kriz Döneminde E-Ticaret Hukuku
  19. 13.19. Kriz Döneminde İş Hukukundaki Değişimler
  20. 13.20. Kriz Döneminde Dijital Dönüşüm
  21. 13.21. Kriz Döneminde Dijital Pazarlama
Eğitimlere Git
Okunma Sayısı: 20044 Diğer GENEL